Internetstrategie

Internetstrategie op 1 pagina

Hoe zet ik een effectieve internetstrategie op? Wat is een internetstrategie? Een internetstrategie is een doordacht plan om het internet te gebruiken voor een ontwikkeling van een gevolg rondom een bedrijf, organisatie of merk. De website of een blog is hierbij meestal het uitgangspunt omdat daar jaren geleden mee begonnen is. Maar wat is de positie van de website of een blog nu? Wat zijn de huidige trends en ontwikkelingen op het internet?

Welke rol speelt Social Media? Wat is Social Media? Social Media is een verzamelbegrip of containerbegrip voor online platformen waar gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Welke plek neemt Social Media binnen de internetstrategie?

Een goede internetstrategie dient een afspiegeling te zijn van het zoekgedrag van klant, fan of volger, de plek waar de klant, fan of volger zich online begeeft, het huidige strategiebeleid van het bedrijf, organsiatoe of merk en een goed inzicht in het online landschap. Een goede internetstrategie is gebaseerd op 3 pijlers: Umfeld, Vindbaarheid en Waarde.

  • Umfeld betekent dat er bij de internetstrategie uit dient te worden gegaan van apparaat en platform onafhankelijk denken. Er dient een zo hoog mogelijke dekkingsgraad te zijn als het gaat om apparaten en platformen.
  • Vindbaarheid betekent dat de uitgangspositie in denken dient te zijn een hoge positie in de zoekmachines op organische basis, dat wil zeggen geen gekochte positie middels Adwords bijvoorbeeld.
  • Waarde betekent dat het uitgangspunt voor een merk, organisatie of bedrijf altijd toevoeging van waarde aan de financiële balans dient te zijn. Het koppelen van data van de verschillende diensten die een merk, organisatie of bedrijf online levert als de connectie die het merk, bedrijf of organisatie maakt met de verschillende (sociale) netwerken of applicaties dient als eis te gelden in de internetstrategie. Naast het gebruikersgemak, alsmede virale effecten zal de toevoeging van data aan de eigen database leiden tot waardevermeerdering op de balans van een merk, bedrijf of organisatie.

Vaak wordt internet marketing verwart met internetstrategie. Internetmarketing is echter de operationele uitvoering van een internetstrategie. Pas wanneer er een duidelijke internetstrategie visie is (ontwikkeld), kan deze worden omgezet naar effectieve internetmarketing.

Het is wijsheid om bij het ontwikkelen van een internet strategie de huidige strategie van het merk, bedrijf of organisatie als leidraad te nemen. Als het goed is, kun je dit plan vertalen naar concrete doelstellingen. Ook naar de stappen die gezet moeten worden om deze doelstellingen te bereiken. Dit betekent onder andere dat je binnen het bedrijf onvoorwaardelijk de tijd zult moeten nemen om van het internet een succes te kunnen maken. Anders zul je een van de velen zijn die verdrinkt in de oneindige mogelijkheden van het internet. Het is wellicht overbodig om te melden dat de gouden bergen dan veranderen in een bodemloze put.

Vragen? Neem gerust contact op via denis.doeland@ddmca.com