Online exploitatie

Online Music Services

Platenmaatschappijen en Muziekuitgeverijen, alsmede Artiesten bevinden zich middenin een grote verandering, waarin nieuwe businessmodellen en digitale mediaproducten een belangrijke rol spelen. Digitalisering, internet en nieuwe consumentenvoorkeuren bedreigen de traditionele Platenmaatschappijen en Muziekuitgeverijen. Zij krijgen te maken met meer concurrentie en verlies van de grip op doelgroepen en content.

Gelukkig biedt digitalisering ook nieuwe kansen. Productie en vooral distributie van digitale content is goedkoop. Distributie via internet levert bovendien het voordeel op dat geprofiteerd wordt van het Long tail-effect: veel nicheproducten blijven beschikbaar en kunnen gedurende lange tijd omzet genereren. Prijzen van digitale mediaproducten kunnen dalen, wat de aantrekkingskracht voor de consument vergroot. En consumenten kunnen gebruik maken van nieuwe diensten als abonnementen op muziek.

Platenmaatschappijen en Muziekuitgeverijen, alsmede Artiesten zijn en blijven afhankelijk van levensvatbare doelgroepen. In de nieuwe digitale wereld zijn deze doelgroepen kleiner en specifieker. Versnippering van het aanbod en convergentie zijn enerzijds een bedreiging, maar leveren anderzijds ook weer nieuwe mogelijkheden om de eigen doelgroep te versterken en te binden. Nieuwe medianetwerken bieden hun content aan over alle beschikbare platforms: print, televisie, internet en mobiele telefoon. Het verdienmodel dat hierbij hoort laat ook een versnippering zien naar meerdere inkomstenbronnen.

Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet worden de hoeksteen van toekomstige verdienmodellen voor een ieder die met de exploitatie van muziek bezig is. De verkoop van fysieke producten aan end-users zal aan belang gaan afnemen, omdat de nadruk bij de moderne, digitale consumenten minder op bezit zal liggen dan in het tijdperk van fysieke mediadragers. Bezit maakt plaats voor beschikbaarheid, belevenis, gemak en service.

DDMCA beheerst alle aspecten van de online exploitatie van content. Rechten, Social Media en Online Strategie zijn slechts enkele aspecten die DDMCA beheerst. Voor specifieke vragen over online exploitatie van content neem gerust contact met ons op.