Werkwijze

DDMCA benadert elke mogelijke opdracht vanuit een pragmatische kant. Na een analyse gedaan te hebben welke vraagstukken de klant heeft. Er wordt direct gekeken waar de ‘quick wins’ te halen zijn. DDMCA begeleidt de klant op weg zodat zij in de toekomst op zelfstandige wijze verder kunnen met de uitrol van de exploitatie of bedrijfsvoering. De focus ligt op resultaat.

Er worden 4 stappen doorlopen voordat DDMCA aan de slag gaat;

  • Gratis scan, kennismaking- of intake-gesprek
  • Schriftelijk voorstel op basis van het intake-gesprek
  • Bespreking van het voorstel (zo nodig aanpassing van het voorstel)
  • Uitvoering van het voorstel

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen ? Neem gerust contact op.