Het Digitale Volwassenheid Assessment

Hoe digitaal (on)volwassen kun je jouw organisatie noemen?

Hoe (on)volwassen is jouw organisatie of de organisatie voor wie je werkt op het digitale vlak? Heb je een digitale strategie en hoe ver ben je? Hoe zijn de processen verankerd en hoe wordt sturing gegeven? Hoe zet je data in, en wat is de status van jouw metrics?

Onze virtuele assistent Jonathan legt uit over het belang van de scan. Doe de test (in slechts 15 minuten) en ontvang een rapport in welke fase jouw organisatie zich verkeert.

het assessment wordt uitgevoerd door onze zusteronderneming NXTLI.

Waarom dit assessment?

Veel organisaties geven vandaag de dag de volgende obstakels aan voor het bereiken van digitale volwassenheid:

  • Het veranderen van de huidige manier van werken door data gedreven beslissingen te maken;
  • Het in lijn brengen van technologie, processen en werkwijzen;
  • Het bereiken van het doel ‘digitale volwassenheid’.

DDMCA ontwikkelde een uniek en beproefd assessment dat inzicht geeft over de status van de digitale volwassenheid van jouw organisatie. Welke van de obstakels zijn aanwezig in jouw organisatie? Gekeken wordt naar 4 thema’s: verankering in het management, sturing door de organisatie, vergaren en gebruik van data en meetbare normen oftewel welke metrics worden ingezet.

Aan de hand van 31 vragen die de organisatie beantwoord met cijfer tussen 0 en 100 komt de overall-score tot stand die aangeeft hoe digitaal volwassen de organisatie is. De overall-score bestaat uit gewogen scores op de individuele vragen per thema, zodat ook per thema kan worden gekeken hoe digitaal volwassen de organisatie is.

Uit dit assessment volgt een advies en een roadmap hoe je binnen afzienbare tijd digitaal volwassen kunt worden.

Verandering gaat in fasen

“Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitalisering van jouw organisatie moet je de mate van digitale volwassenheid van jouw organisatie periodiek onderzoeken. Verankering in het management, sturing door de organisatie, gebruik van data en worden de inzichten wel gebruikt zijn de antwoorden waar je naar zoekt!”

Denis Doeland

Wat staat er in de analyse?

Het hoofddoel bij digitale transformatie is het digitaal volwassen worden. De uitkomst van het assessment en de uitgewerkte digitale strategie helpt hierbij. In het rapport dat je ontvangt gaat het om het herontwerpen en verbeteren van processen en het krijgen van mensen op de juiste plek. Wanneer het besluit is genomen om digitale kanalen en diensten in te zetten voor de communicatie met fans, wil dat niet zeggen dat het proces aansluit op de achterkant, de fanbase of het platform dat alle data vergaart.

Digitaal volwassen worden gaat in fasen en is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. In het rapport wordt aan de hand van het Digital Maturity Model vijf fasen beschreven die leiden naar een digitale strategie en uiteindelijk naar het digitaal volwassen worden. In de analyse kun je terugvinden in welke fase jouw organisatie zich bevind.

Daarnaast wordt in het advies beschreven hoe ver je bent met de digitale processen en in welke tijd je welke doelstelling kunt realiseren.

☝️Alles even rustig lezen? Ga hier naar boven