Digitaal Assessment

Hoe digitaal (on)volwassen kun je jouw organisatie nou echt noemen? Om een beeld te krijgen hoe het staat met de digitalisering van jouw organisatie moet je de mate van digitale volwassenheid van jouw organisatie onderzoeken.

Digitale volwassenheid

Veel organisaties geven vandaag de dag de volgende obstakels aan voor het bereiken van digitale volwassenheid:

 • Het veranderen van de huidige manier van werken door data gedreven beslissingen te maken;
 • Het in lijn brengen van technologie, processen en werkwijzen;
 • Het bereiken van het doel ‘digitale volwassenheid’.

Hoe meet je digitale volwassenheid? Hoe zie je dat je progressie maakt? DDMCA ontwikkelde een beproefd assessment dat inzicht geeft over de status van de digitale volwassenheid van jouw organisatie.

Gekeken wordt naar 4 aspecten:

 • Verankering in het management;
 • Sturing door de organisatie;
 • Vergaren en gebruik van data;
 • Meetbare normen oftewel welke metrics worden ingezet.

Uit dit assessment volgt meteen een advies (plan van aanpak) en een roadmap hoe je binnen afzienbare tijd digitaal volwassen kunt worden.

Inhoud van het plan

Het hoofddoel bij digitale transformatie is het digitaal volwassen worden. De uitkomst van het assessment en de uitgewerkte digitale strategie helpt hierbij. In het plan dat je ontvangt gaat het om het herontwerpen en verbeteren van processen en het krijgen van mensen op de juiste plek. Wanneer het besluit is genomen om digitale kanalen en diensten in te zetten voor de communicatie met fans, wil dat niet zeggen dat het proces aansluit op de achterkant, de fanbase of het platform dat alle data vergaart.

Digitaal volwassen worden gaat in fasen en is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. In het plan wordt aan de hand van het Digital Maturity Model vijf fasen beschreven die leiden naar een digitale strategie en uiteindelijk naar het digitaal volwassen worden.

 • Ad Hoc – Dit is de fase dat een organisatie maar wat doet. Er is geen speciaal budget voor online activiteiten, mensen zijn ongetraind en sturing ontbreekt. Wel is bekend dat er iets met internet en social media gedaan moet worden.
 • Engaged – In deze fase worden de eerste digitale stappen gemaakt binnen een organisatie. Social media, apps en een website worden regelmatig ingezet. Wel ontbreekt in deze fase nog overzicht en structuur en is wederom geen budget beschikbaar voor digitale activiteiten.
 • Structured – Een organisatie die orde en overzicht aanbrengt in haar digitale ecosysteem bevindt zich in deze fase. Een beetje budget is beschikbaar en een aantal acties zijn al in gang gezet.
 • Managed – Dit is de fase waarin een organisatie serieus en consistent de vooraf opgestelde digitale strategie toepast. Rollen, processen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk gedefinieerd in deze fase en een budget is toebedeeld.
 • Optimized – Optimalisatie vindt plaats in de hoogst haalbare fase. Doelen en doelstellingen worden naar een hoger niveau getild en het budget, de roadmap en de structuur worden herijkt.

Daarnaast wordt in het plan beschreven hoe ver je bent met de digitale processen en in welke tijd je welke doelstelling kunt realiseren.

Tijd om te starten

Neem 15 minuten de tijd om de stellingen te beantwoorden en ontvang binnen enkele dagen vrijblijvend een compleet plan van aanpak. Voor vragen kun je contact zoeken via denis.doeland@ddmca.com. De informatie die wordt ingevuld is uitsluitend bedoelt voor DDMCA.