Data: Inzichten uit het (post-) corona onderzoek

Geschatte leestijd – 7 minuten.

Naar aanleiding van het artikel ‘Nederland Festivalland in een Post-Corona tijdperk zijn Denis Doeland (DDMCA) en Marcel Pantera (Treat Amsterdam) een onderzoek gestart onder bezoekers en fans van festivals, clubs en evenementen. Hier lees je de eerste resultaten van dit onderzoek.

Eerste inzichten

Verschillende respondenten gaven aan dat ze verwachtten dat we wat dieper op de vragen zouden ingaan en dat er andere vragen nodig zijn om tot complete inzichten te komen. We beseffen dat de inzichten nog lang niet voldoende zijn, daarom volgt er een vervolgonderzoek op korte termijn. Toch delen we nu alvast de eerste, voorzichtige, inzichten. Voor we dat doen, nog even een korte re-cap. Dit zijn de vijf types die in de gastcolumn besproken worden:

 1. De Angstige: ik blijf voorlopig thuis. 
 2. De Behoedzame: ik wil wel maar doe gedegen onderzoek voordat ik ga en ik wil precies weten wie er zijn en wat er gebeurt.  
 3. De Relevante: ik ga wel, maar ik wil weten hoe dit event zich verhoudt tot mijn omgeving en mijn naasten.  
 4. De Deelnemer: ik ga alleen als ik onderdeel van de ervaring kan/mag zijn.  
 5. De Fomo-fuiver: ik vier het leven, lekker loltrappen.

Dit zijn de eerste resultaten uit het onderzoek:

 • De bezoekers van festivals en evenementen hebben zichzelf getypeerd als: Angstige (9 procent), Behoedzame (23 procent), Relevante (31 procent), Deelnemer (19 procent) en FOMO-fuiver (18 procent);
 • 94 procent gaat deze zomer de festivals missen;
 • Ongeveer de helft van de respondenten (46 procent) denkt dat alles niet meer wordt zoals het was;
 • Voor 44 procent van de respondenten is de beleving van uitgaan veranderd;
 • 49 procent van de respondenten is van mening dat het uitgaan voor hun omgeving en bij hun vrienden is veranderd;
 • Bij 1 op de 3 respondenten zal het coronavirus van invloed zijn op de keuze voor het festival waar ze heen gaan;
 • 81 procent van de respondenten geeft aan gewoon weer naar een festival te gaan zodra het mag;
 • Voor driekwart van de respondenten maakt de grootte van het festival niet uit;
 • Significant verschil tussen de verschillende generaties is zichtbaar;
 • Merk op: 88 procent van de respondenten komen uit de generatie X en Y. Generatie Z is op dit moment met 2 procent nog onder vertegenwoordigd in het onderzoek.

Deze inzichten komen tot stand door de antwoorden van 1.680 deelnemers. Het onderzoek is nog steeds gaande. Wil je meedoen met het onderzoek? Kijk dan hierInzichten per generatie

Laten we inzoomen op de verschillende generaties. Er zijn interessante verschillen merkbaar bij alle generaties. We keken van de Boomers/Verloren-generatie tot en met Generatie Z .

artiesten tijdens coronacrisis
De Boomers/Verloren-generatie is niet helemaal overtuigd dat alles wordt zoals het was.

Babyboomers (1945-1955) | Verloren generatie (1955-1970)

Na de oorlog werden er veel kinderen geboren, dus deze generatie vormt in aantal een heel grote groep. Doordat de babyboomers alleen maar welvaartsstijging hebben meegemaakt, konden zij zich richten op zelfontplooiing en een vrije moraal. Hun kinderen zijn de Generatie X of Generatie Y. Generatie Y verzon de term Boomer. De Verloren generatie kwam de arbeidsmarkt op tijdens de Oliecrisis tot het begin van de jaren ‘80. Dat betekende voor velen van dat het lastig was om werk te vinden en ze startten met een uitkering. Deze generatie moest op de arbeidsmarkt opboksen tegen de Boomers boven zich. We hebben de uitkomsten van deze twee generaties (de Babyboomers en de Verloren generatie) samengevoegd.

De Boomers/Verloren-generatie is niet helemaal overtuigd dat alles wordt zoals het was. Slechts een derde denkt dit. 1 op de 3 kijkt het eerst 6 tot 12 maanden aan voordat besloten wordt om naar een festival of evenement te gaan.

Denis Doeland (DDMCA) / Marcel Pantera (Treat Amsterdam)

Inzichten

 • In deze generaties voert vooral de FOMO-fuiver niet de boventoon, de Angstige is in ruime mate aanwezig.
 • De Behoedzame en Relevante zijn 70 procent van de generatie.
 • Ze zijn niet helemaal overtuigd dat alles wordt zoals het was. Slechts een derde denkt dit.
 • Voor bijna de helft is de beleving van uitgaan veranderd.
 • Meer dan de helft denkt zelfs dat de beleving in hun omgeving en bij hun vrienden is veranderd.
 • Voor 4 op de 10 is het coronavirus van invloed op de keuze voor het festival waar ze heen gaan.
 • Twee derde gaat gewoon weer naar festivals en evenementen wanneer het mag.
 • 1 op de 3 kijkt het eerst 6 tot 12 maanden aan voordat besloten wordt om naar een festival of evenement te gaan.
 • Een derde van de generatie voelt zich prettiger bij een kleiner festival (onder de 5.000 bezoekers).
festival coronavirus
Voor meer dan 70 procent heeft de grootte van het festival of evenement geen invloed op de keuze van Generatie X

Generatie X (1970-1985)

Door de pil werden er minder kinderen geboren, daardoor kregen de Generatie X-ers meer aandacht van hun ouders. Hun leven stond in het teken van de zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. Generatie X is de eerste generatie die volop ging studeren. Het internet vond zijn weg naar het grote publiek toen deze generatie ouder werd.

Generatie X is iets meer overtuigd dan de Boomers/Verloren-generatie dat alles weer wordt zoals het was. Bijna 40 procent denkt dit. Voor meer dan 70 procent heeft de grootte van het festival of evenement geen invloed op hun keuze.

Denis Doeland (DDMCA) / Marcel Pantera (Treat Amsterdam)

Inzichten

 • Generatie X kent vooral Behoedzame, Relevante en Deelnemende bezoekers.
 • Net als alle andere generaties gaan ze de festivals erg missen deze zomer.
 • Ze zijn iets meer overtuigd dan de Boomers/Verloren generatie dat alles weer wordt zoals het was. Bijna 40 procent denkt dit.
 • Voor zichzelf, maar ook bij hun omgeving en bij hun vrienden zien ze dat de beleving van uitgaan is veranderd.
 • Voor slechts een derde is het virus van invloed op de keuze voor het festival waar ze heen gaan.
 • Bijna 80 procent gaat zodra het kan weer naar festivals en evenementen.
 • Voor meer dan 70 procent heeft de grootte van het festival of evenement geen invloed op hun keuze.
artiest
Millennials missen de festivals en evenementen het meeste

Generatie Y (1986-2000)

Deze generatie is geboren vóór de opkomst van het internen en groeide er, sinds midden jaren ’90, mee op. Daardoor zijn ze al erg vertrouwd met het internet. Deze Millennials voelen zich bijzonder, zelfverzekerd en als je het negatief beschouwt zijn ze ook behoorlijk verwend. Millennials willen graag authentiek, speciaal en creatief zijn. Ze hebben geleerd dat alles mogelijk is. Dat schept verwachtingen, waardoor ze bovenmatig last hebben van mentale problemen als burn-out en angststoornissen.

1 op de 4 Millennials is een FOMO-fuiver. Millennials missen de festivals en evenementen het meeste. Voor zichzelf, maar vooral ook bij hun omgeving en hun vrienden zien ze dat de beleving van uitgaan is veranderd. Bijna 90 procent gaat meteen weer naar festivals en evenementen wanneer dat kan.

Denis Doeland (DDMCA) / Marcel Pantera (Treat Amsterdam)

Inzichten

 • Onder de Millennials bevinden de minste bezoekers van het Angstige-type. De andere typen zijn ongeveer gelijkmatig verdeeld met een lichte meerderheid voor de Relevante.
 • 1 op de 4 is een FOMO-fuiver.
 • Deze generatie de festivals en evenementen het meeste.
 • Voor zichzelf, maar vooral ook bij hun omgeving en hun vrienden zien ze dat de beleving van uitgaan is veranderd.
 • Het virus heeft voor twee derde van de generatie geen invloed op de keuze voor het festival waar ze heen gaan.
 • Bijna 90 procent gaat meteen weer naar festivals en evenementen wanneer dat kan.
 • Slechts 15 procent voelt zich prettiger bij een kleiner festivals (onder 5.000 bezoekers). Voor 83 procent heeft de grootte geen invloed op de keuze.
generatie Z
Generatie Z denkt over het algemeen niet dat het meer wordt zoals het was

Generatie Z (2001-2015)

Generatie Z kent geen wereld zonder internet en ziet internet dus als een vanzelfsprekendheid. Deze generatie wordt ook wel de Digital Natives genoemd. Deze generatie kenmerkt zich door alles tegelijk te doen: Netflixen en muziek luisteren tegelijk, of WhatsAppen en YouTube filmpjes kijken. Hierdoor spreken ze uitstekend Engels en zijn ze communicatief heel vaardig.

Generatie Z denkt over het algemeen niet dat het meer wordt zoals het was. De generatie lijkt te bestaan uit vooral Relevante bezoekers. Hierdoor rijst de vraag of zij beïnvloed worden door Boomers/Verloren-generatie, en X en Y, waar ze uit voortkomen.

Denis Doeland (DDMCA) / Marcel Pantera (Treat Amsterdam)

Inzichten

 • Generatie Z is nog wat ondervertegenwoordigd in de uitkomsten van het onderzoek. Desondanks ontstaat er toch een beeld.
 • Ze denken over het algemeen niet dat het meer wordt zoals het was. De generatie lijkt te bestaan uit vooral Relevante bezoekers. Hierdoor rijst de vraag of zij beïnvloed worden door Boomers/Verloren generatie waar ze uit voortkomen.
 • Voor het meeste van alle generaties staat voor zichzelf, hun omgevingen en vrienden vast dat de beleving van uitgaan is veranderd.
 • Ze zijn verdeeld als het gaat over de invloed van het virus op de keuze voor het festival waar ze heen gaan.
 • Datzelfde lijkt het geval voor het moment dat ze weer naar festivals en evenementen kunnen gaan. De helft gaat direct, terwijl 47 procent het eerst 6 tot 12 maanden aankijkt.
 • Meer dan 40 procent lijkt zich prettiger te voelen bij een kleiner festival.

We begrijpen dat het opzetten van een onderzoek normaliter een lange tijd duurt. Echter bestond de behoefte om een eerste beeld te krijgen. Gedurende de periode van het onderzoek gaven respondenten aan dat de behoefte aanwezig is voor verdieping van de vragen. Ook gaven zij aan dt ze graag antwoord zien op andere vragen dan die in het onderzoek zijn gesteld. We zijn van mening dat de coronacrisis voor festivals en evenementen voorlopig nog gaat duren. We hebben daarom besloten een continue-onderzoek te doen en periodiek het onderzoek te voorzien van nieuwe of aanvullende vragen. Ook zullen we periodiek inzichten verschaffen en die relateren aan eerdere inzichten.

Tot slot raden we aan om de volgende artikelen te lezen:

Luister ook

Bekijk ook

Verbinding hebben met fans en bezoekers is essentieel voor het businessmodel van festivals en evenementen. Hoe je moet veranderen? Aan de hand van 5 doelen, 9 stappen en 12 analyses is het mogelijk duurzame relaties aan te leggen en het businessmodel veilig te stellen.
Denis Doeland tijdens EMERCE eDay 2019

Check ook

Boeken van Denis Doeland
De boeken van Denis Doeland zijn ook digitaal als bundel te downloaden
verkrijgbaar via scribd en issuu
De boeken van Denis Doeland zijn digitaal te lezen bij Scribd en Issuu
bestel de boeken van Denis Doeland bij Bol.com
Boeken van Denis Doeland zijn verkrijgbaar via bol.com
de boeken van Denis Doeland verkrijgbaar bij managementboek.nl
Boeken van Denis Doeland zijn verkrijgbaar via Managementboek

Geef een reactie