De Business Case Builder

Een businesscase is een term die wordt gebruikt voor de zakelijke afweging om een product of dienst te beginnen. In de business case worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s.

Waarom een businesscase maken?

Het is niet verwonderlijk dat veel projecten mislukken als gevolg van het ontbreken of onjuist gebruik van de business case. Hoewel er een stijgende tendens is te zien van de kwaliteit van business cases blijft het volgende opvallen: 

  • Kosten-batenanalyse: Deze analyse ontbreekt vaak, omdat de baten veelal een beschrijvend karakter hebben. Hierdoor valt de basis voor een goede business case weg.
  • Financiële focus: De business case richt zich vaak te veel op de financiële component ‘omzet’, ‘baten’ of ‘inkomsten’. De impact op de andere aspecten komen nauwelijks aan bod. De business case moet ook ingaan op bijvoorbeeld marketing, verkoop, communicatie, organisatorische (personeel en kantoor) en logistieke aspecten.

We maakten een eenvoudige basis tool om investeringsbeslissingen te onderbouwen. Deze tool maakt een analyse door de kosten en de baten onder elkaar te zetten om zo te bepalen of een product of dienst rendabel is voor jouw organisatie.

👉 Start nu met het invullen en ontvang binnen 24 uur antwoord.

Nog niet overtuigd? Wil je weten wie deze tool ook gebruikte of bij wie we hem hebben ingezet? Kijk hier

Maak nu jouw businesscase

☝️ Ik wil eerst even alles lezen op deze pagina. Ga direct naar boven