De Business Case Builder

Een business case is een term die wordt gebruikt voor de zakelijke afweging om een product of dienst te beginnen. In de business case worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s.

Waarom een business case maken?

Het is niet verwonderlijk dat veel projecten mislukken als gevolg van het ontbreken of onjuist gebruik van de business case. Hoewel er een stijgende tendens is te zien van de kwaliteit van business cases blijft het volgende opvallen: 

  • Kosten-batenanalyse: Deze analyse ontbreekt vaak, omdat de baten veelal een beschrijvend karakter hebben. Hierdoor valt de basis voor een goede business case weg.
  • Financiële focus: De business case richt zich vaak te veel op de financiële component ‘omzet’, ‘baten’ of ‘inkomsten’. De impact op de andere aspecten komen nauwelijks aan bod. De business case moet ook ingaan op bijvoorbeeld marketing, verkoop, communicatie, organisatorische (personeel en kantoor) en logistieke aspecten.

Maak nu jouw business case

We maakten een eenvoudige basis tool om investeringsbeslissingen te onderbouwen. Deze tool maakt een analyse door de kosten en de baten onder elkaar te zetten om zo te bepalen of een product of dienst rendabel is voor jouw organisatie.

Start nu met het invullen van de gegevens en ontvang binnen 24 uur antwoord.