Artiestenmanagement

Online Music Services

De persoonlijke manager – ook wel manager – is diegene die zich bekommert om alle carrière-aspecten van het artiestenbestaan. Hij bekommert zich om de dagelijkse begeleiding van de artiest. Zeer vaak neemt hij de functies over die in principe gereserveerd zijn voor het boekingskantoor of artiestenmanagement. Dat wil zeggen hij onderhoudt contacten (bijvoorbeeld met de media) en onderhandelt namens de artiest met bijvoorbeeld platenmaatschappij, muziekuitgeverij, boekingskantoor en/of evenementenorganisator.

Door een manager aan te stellen scheidt de betrokkene in zijn persoon de artiest van de kostwinner en kan hij zich tenvolle concentreren op de artistieke creatie.

DDMCA beheerst alle aspecten van het artiestenmanagement.

Overzicht van de aanwezige disciplines

  • Contract-onderhandelingen
  • Auteursrechten (Buma/Stemra, MCPS/PRS e.d.)
  • Naburige rechten (SENA, SIMIM, PPL, GVL e.d.)
  • Digitale exploitatie van Intellectueel Eigendom
  • Internationale exploitatie van Intellectueel Eigendom
  • Online en Social Media strategie
  • sCRM, CMS, DAM kennis
  • Ontwikkeling en Evaluatie van applicaties

Vragen? Neem gerust contact op.