Internet Services

Tech & Internet Services

De enorme opkomst van snel Internet, Social Media, Smartphones en Mobiele Applicaties heeft een sterke invloed op het consument gedrag t.a.v. merkbeleving, merkvoorkeur, productoriëntatie en aankoopbeslissingen.

Bedrijven passen zich snel en massaal aan door breed aanwezig te zijn op alle netwerken en zich toegankelijk te maken voor de ‘do it yourself’ consument. De mate van het succes is sterk afhankelijk van de mate waarin bedrijven overzicht kunnen houden op alles wat er gaande is rondom hun marktgebied en merk(en), de mate van inzicht in hun doelgroep en hoe goed de verbinding met de fan, klant of eindgebruiker kan worden aangegaan.

Dit maakt dat er een sterke behoefte bestaat aan

 • Monitoring en rapportage middelen, om overzicht te verkrijgen in merk reputatie en business performance (conversie naar de beoogde doelstellingen)
 • Doelgroep en klantprofilering, om volcontinu ‘markt-onderzoek’ te doen naar de behoefte, ervaringen, samenstelling en gedrag van klanten en de beoogde doelgroep
 • Marketing en communicatie middelen om gerichte promoties en communicatie te ondersteunen op meerdere netwerken
 • Online applicaties om op web, social media en mobiel campagnes te kunnen activeren en beheren

In het kort hieronder uitgelegd wat DDMCA doet:

Visie en Strategie

Analyse en Advies (Internet, Social Media, Technologie)

 • Monitoring
 • Profiling
 • Engagement

Tailor Made Projecten

 • Intellectueel Eigendom (Exploitatie en Overeenkomsten)
 • Plan van Aanpak
 • Rapportages (Infographs e.d.)
 • Spreekbeurten en Workshops

De afgelopen jaren heeft DDMCA zich ontwikkeld tot een multi-disciplinaire dienstverlener op het gebied van internet en technologie. Een rijke kennis op het gebied van inzet van internet door of in een organisatie en/of onderneming is aanwezig. Hieronder een aantal voorbeelden uit het pallet van DDMCA:

 • Overleggen en klankborden met gebruikers, management, verkopers en technici om de behoefte aan externe systemen vast te stellen en de technologie te specificeren die aan de vraag voldoet.
 • Overleggen en klankborden met management binnen een onderneming/organisatie aangaande het gebruik van internet en technologie.
 • Strategieen, beleid en plannen formuleren voor internet, social media en technologie.
 • De selectie en implementatie van technische en/of online hulpmiddelen en zo mogelijk verzorgen van een gebruikerstraining.
 • Werkprocessen analyseren, standaarden ontwikkelen, prioriteiten en oplevermomenten/deadlines vaststellen.
 • Toedelen en evalueren van werk aan interne of externe systeemanalisten, programmeurs en andere computerspecialisten.
 • Het technologiegebruik en de technologiebehoefte van de organisatie evalueren en zonodig verbeteringen aanbevelen, zoals het opwaarderen van hardware en software of het aanpassen van de strategie daartoe.
 • Budgetten vaststellen en beheren, controleren van de uitgaven daar toe en toezien op efficient gebruik van de middelen.
 • Vaststellen van operationele en administratieve procedures.
 • Vertegenwoordigen van de onderneming/organisatie op evenementen, seminars en conferenties die betrekking hebben op internet, social media en technologie.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen ? Neem gerust contact op met denis.doeland@ddmca.com