Platenmaatschappijen

De platenmaatschappij (spreektaal: label of record company) is van oorsprong verantwoordelijk voor het verwerven en begeleiden van artiesten, die een opname willen maken. Tevens dient zij voor het aanmaken, de marketing, de promotie  en de distributie van geluidsdragers.

A&R, productie, marketing en promotie kunnen de meest creatieve en in elk geval de meest essentiële taken van een platenmaatschappij genoemd worden. Men kan zeggen dat de creatieve functies binnen de platenmaatschappij, het A&R-beleid, de activiteit van de producenten en de marketing- en promotiestrategie. Zij vereisen elk een eigen aanpak per label en/of per artiest, in tegenstelling tot de ondersteunende functies die geen specifieke benadering veronderstellen per label of per artiest.

Met de opkomst van het Internet hebben de meeste platenmaatschappijen ook een afdeling voor Internet, e-Commerce of nieuwe media. Deze afdeling werkt nauw samen met de andere afdelingen (alleen zo kan een vlekwerking ontstaan met andere media – een independent website van een onbekende band kan nooit alleen traffic genereren).

Platenmaatschappijen worden opgedeeld in majors en independents. De majors kunnen een filiaal hebben in het buitenland, dan wel hun rechten daar licentiëren of laten distribueren door een andere platenmaatschappij. Een licentiedeal is breder van opzet dan een distributiedeal en bevat, bijvoorbeeld, ook de opdracht tot het voeren van promotie door de licentienemer. De licentiegever kan in een licentiedeal zijn hele catalogus licentiëren – men spreekt dan van een label deal – of ook één of enkele van zijn masters.

Sinds eind jaren negentig zijn de traditionele platenmaatschappijen prominent online aanwezig op het Internet, dat extra mogelijkheden biedt qua voorbeluistering, informatieverschaffing, promotie en verkoop. Daarnaast zien independents een nieuwe uitdaging om zich te presenteren als online of virtuele platenmaatschappijen. Zij beschikken niet over een kantoor en bieden muziek niet meer op een materiële manier op geluidsdragers aan maar op een immateriële wijze. Via de virtuele platenmaatschappij, in zijn zuiverste vorm, kan men muziek beluisteren, informatie opdoen, muziek downloaden (eventueel via MP3-bestanden) en commentaar geven in discussiegroepen.

De bona fide virtuele platenmaatschappijen zorgen dat de auteurs vergoed worden in hun copyright en hebben daarover een overeenkomst met een auteursrechtenorganisatie. Vele online platenmaatschappijen bieden ook de mogelijkheid om geluidsdragers te bestellen en door de post te laten versturen. In de praktijk komen mengvormen voor tussen de traditionele brick-and-mortar platenmaatschappij en de virtuele platenmaatschappij. 
Eind 1999 is het duidelijk dat vooral independents en nog niet gesigneerde/bekende artiesten opnamen digitaal ter beschikking stellen op het Internet en dat de grote platenmaatschappijen en bekende artiesten downloaden hebben aanvaard, vooral als promotie-activiteit.

Voor platenmaatschappijen beheerst DDMCA de volgende disciplines;

  • A&R
  • Promotie
  • Marketing
  • Business affairs
  • Brokering
  • Concept management
  • Label management
  • Digital Exploitatie
  • Sync licenses & clearances

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen ? Neem gerust contact op.