Eminem kan vergoeding verwachten | #itunes #universal

Veel artiesten, die voor 2000 een royaltycontract hebben afgesloten, zijn veel geld misgelopen toen er ook verkopen van hun muziek via iTunes en andere digitale winkels hebben plaatsgevonden. De royalties, die ze daarbij zijn misgelopen, kunnen ze mogelijk terug krijgen.

Dit concludeert de New York Times, naar aanleiding van een rechtszaak, rondom de inkomsten van nummers van rapper Eminem. De producers van de rapper hebben 4 jaar geleden een rechtszaak aangespannen tegen Universal Music Group, omdat de online verkopen als ‘normale’ verkopen hebben gekwalificeerd, terwijl het eigenlijk meer om een licentie aan een derden-partij gaat. Artiesten krijgen voor zo’n licentie procentueel gezien meer royalties, dan ze normaliter krijgen bij een fysieke verkoop. Meestal is dit 50% van de netto-inkomsten, die gegenereerd worden.

Rechters in de zaak hebben aangegeven dat ze geen reden zien om de eerdere gedane uitspraak aan te passen. In de praktijk betekent dit dat verkopen die via bijvoorbeeld iTunes plaatsvinden als een licentie aan een derden-partij wordt gezien. Er worden door de platenmaatschappij immers geen kosten gemaakt voor het fabriceren en verschepen, zoals bij cd’s wel het geval is. Voor Eminem – en met hem vele andere artiesten – betekent dit dat de royalties van een aantal nummers verkeerd zijn afgehandeld. Momenteel betekent dat dat Eminem nog zo’n drie miljoen dollar tegoed heeft van zijn platenmaatschappij. In tien jaar kan dat verschil wel tot tien miljoen dollar oplopen.

Enhanced by Zemanta

Geef een reactie