Achtergrond: Inzichten dragen mogelijk bij aan voortbestaan van festivals en evenementen

Geschatte leestijd – 2 minuten.

Inmiddels hebben al ruim 1.700 mensen met het eerste deel van het grote corona-onderzoek onder bezoekers en fans van festivals en evenementen meegedaan. Onderzoekers Denis Doeland, Marcel Pantera en Mark Heick hebben naar aanleiding van het eerste deel besloten continue onderzoek te zullen doen tijdens de coronaperiode. Ze hopen daarmee inzichten te krijgen die bijdragen aan het voortbestaan van festivals en evenementen. De doelstelling voor het tweede deel van het onderzoek is meer dan 10.000 respondenten te krijgen. De onderzoekers roepen daarom bezoekers en fans van festivals en evenementen op massaal mee te doen.

Geen grote evenementen en festivals in 2020

De kans is vrijwel uitgesloten dat in 2020 grote evenementen en festivals plaatsvinden. Het coronavirus heeft een gigantische impact op de maatschappij en entertainmentbranche. Festivals zijn voor dit jaar grotendeels afgelast en artiesten en organisatoren dreigen mogelijk failliet te gaan. Hoe denken bezoekers en fans over festivals, clubs en evenementen tijdens het corona-tijdperk? En hoe ziet het festivallandschap er voor fans en bezoekers straks uit na het coronavirus? Wat is de impact van het coronavirus op evenementen? Daarom dit grote corona-onderzoek!

Onderzoekers roepen op tot deelname vervolgonderzoek

De stem van de bezoekers en fans telt! DDMCA (Denis Doeland) en Treat Amsterdam (Marcel Pantera) – met ondersteuning door Mark Heick – doen naar aanleiding van de brief van Minister Hugo de Jonge van afgelopen week inmiddels een vervolgonderzoek. Verdergaande inzichten in deze nieuw aangebroken fase zijn nodig. Bezoekers of fans van festivals, clubs en/of evenementen kunnen tijdens de coronaperiode hun bijdrage leveren. Het onderzoek is anoniem en neemt slechts 5 tot 10 minuten in beslag. Deelname kan via hetgrotecoronaonderzoek.nl

In de onderstaande artikelen delen de onderzoekers de eerste inzichten die ze tevens toelichten met een video.

Het onderzoek wordt gedaan door DDMCA (Denis Doeland) en Treat Amsterdam (Marcel Pantera) met ondersteuning door Mark Heick. DDMCA en Treat werken conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De antwoorden worden vertrouwelijk, anoniem en zorgvuldig behandeld. De onderzoeksdata worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Het onderzoek is anoniem. DDMCA en Treat verzamelen geen persoonsgegevens!

Over de inhoud van het onderzoek

De onderzoekers beogen aan het hoofd- en deelvragen te beantwoorden met het onderzoek. Verder hebben zij een hoofddoel en een aantal subdoelen benoemd.

Hoofddoel van het onderzoek
De veranderende behoeftes van festival en evenementen bezoekers representatief in kaart brengen om festival- en evenementen-organisatoren inzicht te verschaffen ter ondersteuning van hun online en offline activiteiten.
Subdoelen van het onderzoek
Brancheorganisaties informatie verschaffen ter ondersteuning van de lobby. Overheden voorzien van publieke opinie om gedegen democratisch beleid te kunnen bepalen en voeren.
Hoofdvraag van het onderzoek
Wat is de impact van COVID-19 onder bezoekers van evenementen?
Deelvragen van het onderzoek
Wat is de impact van COVID-19 voor het plannen van een evenementen bezoek bij de bezoeker?
Wat is de impact van COVID-19 voor de inhoud van een evenement?
Wat is de impact van COVID-19 voor de opzet van een evenement?
Wat is de impact van COVID-19 voor de hygiëne op een evenement?
Wat is de impact van COVID-19 voor het plannen van evenementen?
Wat is de verwachting onder bezoekers van de online aanwezigheid van een evenement?

Geef een reactie