Achtergrond: Meerderheid bezoekers wil niet wachten op corona-vaccin voor bezoek aan festivals

Zestig procent van de evenementenbezoekers geeft aan niet te wachten tot er een corona-vaccin is, voor ze een event bezoeken. Dat blijkt uit het tweede deel van het grote corona-onderzoek, een initiatief van Denis Doeland, Marcel Pantera en Mark Heick. Zo’n 2.500 respondenten deden mee aan het onderzoek. Ook blijkt dat bezoekers kunnen leven zonder internationale sterren: acht op de tien bezoekers geeft aan ook naar een club of festival te gaan zonder buitenlandse artiesten. De verantwoordelijkheid voor het bewaren van afstand zal een uitdaging voor de organisatoren van evenementen worden.

Geen geduld voor vaccin of noodzaak voor buitenlandse artiesten

“We doen continu onderzoek naar de behoeften en ‘angsten’ van festivalbezoekers. Wat opvalt, is dat zo’n zestig procent niet wil wachten met het bezoeken van een festival tot er een vaccin is. Een derde geeft aan dat het afhankelijk is hoe lang het ontwikkelen van het vaccin duurt. Maar vijf procent van de bezoekers wacht tot er een vaccin is, voor er weer evenementen bezocht worden.”

Marcel Pantera – Treat Amsterdam

Zo’n 78 procent van de bezoekers geeft aan ook naar een festival of club te gaan als er geen buitenlandse artiesten optreden. Zo’n 29 procent geeft aan dat een kaartje hierdoor minder mag kosten en 39 procent vindt dat een kaartje hierdoor hetzelfde mag blijven kosten.

Tweederde houdt ticket of voucher, digitaal contact is nodig

Twee op de drie bezoekers geeft aan een voucher of eerder gekocht ticket te gebruiken, zodat ze een gepland event niet hoeven te missen. Bijna zes procent van de ondervraagden gaf aan geen geld retour of voucher te wensen. Slechts vier procent wil zijn of haar geld terug.

“Als artiesten of organisatoren geen verbinding hebben met hun fans, dan vragen bezoekers vaker hun geld voor een ticket terug. Het vertrouwen van klanten en fans behoud je door dagelijks contact te houden en fans up to date te houden via de site, social media en e-mail. Ruim 70 procent van onze respondenten geeft aan online geïnformeerd te willen worden. 80 procent van de fans en klanten wil via social media een verbinding houden met evenementen en festivals, ook als er geen festivals en evenementen zijn. Digitaal contact is nodig, juist nu er geen evenementen georganiseerd kunnen worden.”

Denis Doeland – DDMCA

Mochten er in 2021 geen evenementen worden georganiseerd, dan wil 53 procent van de houders van vouchers en tickets een volgende editie afwachten. 6 procent van de mensen geeft aan dat ze in dat geval de voucher niet hoeven en het geld van hun gekochte ticket terug willen. Ongeveer 18 procent wil graag zelf de keuze hebben of ze de voucher houden of het geld terugkrijgen. 14 procent van de ondervraagden zou in dat geval het geld terug willen.

Wie is verantwoordelijk tijdens de 1,5 meter economie?

De meningen zijn verdeeld over wat een veilige onderlinge afstand tijdens een event is. 33 procent van de event-bezoekers vindt een halve meter een veilige afstand, 17 procent noemt een meter veilig en 17 procent gaat voor anderhalve meter. 

Men lijkt ook verdeeld over de vraag wiens verantwoordelijkheid het is dat er voldoende afstand bewaard wordt. Volgens 62 procent van de ondervraagden ligt deze verantwoordelijk bij zowel de bezoeker als de organisatie van het evenement. Deze cijfers gelden voor alle generaties. Een op de vier respondenten vindt het de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de juiste afstand te bewaren. Nog geen vijf procent vindt het de verantwoordelijkheid van de organisator.

“Deze uitkomsten wekken niet de indruk dat bezoekers van evenementen en festivals straks de verantwoordelijkheid nemen om genoeg afstand te bewaren. We adviseren organisaties van festivals en evenementen daarom om voldoende maatregelen te nemen. De verantwoordelijk in zijn geheel bij de bezoeker leggen zou naïef zijn, als we de uitkomst van het onderzoek in ogenschouw nemen. Als er straks weer events georganiseerd mogen worden, voelt namelijk slechts een kwart van de bezoekers zich verantwoordelijk voor het bewaren van genoeg afstand.”

Marcel Pantera en Denis Doeland

Wie graag zijn mening deelt, kan nog steeds mee doen via hetgrotecoronaonderzoek.nl

Luister ook

Wimbledon, het EK Voetbal gaan niet door in 2020. DJ’s en sprekers staan achter een Zoom scherm. Competities liggen stil en de event industrie in Nederland dreigt 3.5 miljard EUR kwijt te raken en er staan 50.000 banen op het spel.
Luister nu naar Live On Stage met Folkert Tempelman, Denis Doeland en Igor Beuker.

Bekijk ook

Verbinding hebben met fans en bezoekers is essentieel voor het businessmodel van festivals en evenementen. Hoe je moet veranderen? Aan de hand van 5 doelen, 9 stappen en 12 analyses is het mogelijk duurzame relaties aan te leggen en het businessmodel veilig te stellen.
Op 16 april 2020 sprak ik tijdens Connecting The Dots. Het online event van Momice. Samen met Rutger Bremer en Robert Daverschot keek ik naar het Digitaal Vermogen en het groeien buiten je netwerk (Grow beyond your network) voor (B2B-)evenementen-organisatoren. In de keynote-sessie kwamen de volgende punten kwamen aan bod. Hier een samenvatting en transcript van de sessie in zes onderdelen.

Check ook

Boeken van Denis Doeland
De boeken van Denis Doeland zijn ook digitaal als bundel te downloaden
verkrijgbaar via scribd en issuu
De boeken van Denis Doeland zijn digitaal te lezen bij Scribd en Issuu
bestel de boeken van Denis Doeland bij Bol.com
Boeken van Denis Doeland zijn verkrijgbaar via bol.com

Geef een reactie