Downloadverbod is niet het antwoord | #downloadverbod

Critici roepen al jaren dat het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal pas verboden kan worden als er genoeg legale alternatieven zijn. Ook de overheid heeft dit na onderzoek erkend.

Teeven schrijft: “De bescherming van auteursrechten op internet is alleen effectief als er voldoende legale modellen beschikbaar zijn die voor consumenten aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk zijn. De legale markt voor muziek, films en e-boeken wordt op dit moment echter sterk gehinderd door de grootschalige en kosteloze uitwisseling van bestanden. Voor legale aanbieders is concurreren met het kosteloze aanbod niet realistisch.”

We zijn het met Brein eens dat het het makkelijker maakt om sites af te sluiten en beter te kunnen handhaven. Doch is het downloadverbod ons inziens niet het antwoord. Het is de muziek-business, maar ook de film-business en zo lijkt het nu ook de boeken-business die zichzelf in de weg blijven zitten. Het tijdperk waarin we hedentendage leven vraagt om ondernemers die durven een nieuw businessmodel te implementeren. Wat ons betreft ligt de sleutel bij de ISPs en de rechthebbenden. Die zullen met elkaar aan tafel moeten.

Content is de bakermat van internet, zonder goede kwalitatieve content is een dienst ‘niets’ waard. Ook een ‘illegale’ dienst niet. Het staat al geruime tijd vast dat toegang tot content een sleutelrol speelt voor eindgebruikers. Kijkende naar NapsterKazaaLimeWireSoulseekUsenet groepen, RapidshareMegaupload en vele anderen dan kun je niet anders dan concluderen dat deze diensten je toegang geven tot een grote database van bestanden. Ze geven allen het gevoel dat alle content (lees: muziek, films, fotos en software), die voorhanden is, daar te vinden is. Ze verschaffen je daar simpelweg al meer dan 10 jaar toegang toe en internetserviceproviders faciliteren een groot deel van deze toegang.

Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet worden de hoeksteen van toekomstige verdienmodellen voor een ieder, die zich met bijvoorbeeld de exploitatie van muziek bezighoudt. De verkoop van fysieke producten aan fans of liefhebbers zal drastisch afnemen, omdat de nadruk bij de moderne, digitale consumenten in de toekomst minder op bezit zal liggen dan in het tijdperk van fysieke mediadragers. Kijkende naar de ontwikkelingen als SpotifyAmazon MP3 Player, DropBox, Box.net en dergelijke dan valt iets op. Bezit maakt plaats voor beschikbaarheid, belevenis, gemak en service. Dat betekent dat betrokken partijen hier businessmodellen omheen dienen te ‘verzinnen’. We zijn benieuwd hoe lang de discussie rondom het downloadverbod nog duurt. Ons devies voor rechthebbenden ‘probeer anders te denken, kijk naar kansen niet naar bedreigingen’

Zie ook de blogpost ‘Bezit maakt plaats voor toegang‘.

Enhanced by Zemanta

Geef een reactie