Toepasbaarheid kooprecht op software | #software #rechten

Rechtennieuws.nl heeft onlangs het volgende bericht. Voor eenieder die te maken heeft met ICT, is op 1 juni 2010 een interessante uitspraak gedaan door het Gerechtshof te Amsterdam.

Deze uitspraak gaat over de vraag of bij aanschaf van software de koop/verkoop-bepalingen zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing kunnen zijn. Dit spreekt niet vanzelf. Immers, degene die software aanschaft, verkrijgt een licentie. Dat wil zeggen dat de koper een gebruiksrecht op de software verkrijgt, maar niet het eigendom.

Lees hier het volledige artikel

Enhanced by Zemanta

Geef een reactie