Bijzondere uitspraak in de zaak tegen MP3tunes | #rechten

Een Federale rechter in de Verenigde Staten heeft besloten dat MP3tunes, een muziek-lockerdienst, die beschuldigd is van massapiraterij, bescherming op grond van de Digital Millennium Copyright Act geniet. Maar de rechter heeft ook geoordeeld dat de oprichter, Michael Robertson, persoonlijk aansprakelijk is voor muziek die bij de dienst worden geüpload zonder toestemming van de auteursrechthebbenden.

In een 29 pagina’s tellende beslissing, heeft de Federale rechter Pauley van het US District Court, Southern District van New York, geoordeeld dat Robertson en MP3tunes.com zijn aansprakelijkheid en medeplichtigheid op het niet nakomen van een verzoek om nummers, die door EMI werden geïdentificeerd als illegaal gekopieerde liedjes, te verwijderen uit de service naast zich neer heeft gelegd. De rechter vond daarmee dat Robertson persoonlijk aansprakelijk is voor directe inbreuk ongeautoriseerde muziek die hij heeft geüpload.

Het belangrijkste onderdeel van de beslissing van Pauley, is echter de bevinding dat MP3tunes.com wordt beschermd door de ‘safe-harbour-bepaling’ in de DMCA. De ‘veilige haven bepaling’ is ontworpen voor Internet Service Providers, zoals bijvoorbeeld Craigslist, eBay en Verizon te beschermen tegen aansprakelijkheid voor schendingen van het auteursrecht door eindgebruikers.

“Het is zeker een overwinning voor ‘muziek in de cloud’ en het MP3tunes’ model na meerdere jaren procederen. Consumenten kunnen erop vertrouwen dat het legaal is muziek met behulp van cloud-gebaseerde diensten zoals MP3tunes op te slaan en af te spelen, aldus Robertson in een verklaring. ”

Enhanced by Zemanta

Geef een reactie